I samarbete med Fujitsu levererar White Red drift och utförarresurser till VGR. Efter att under snart ett års tid ha levererat projektledare och tekniska utförarresurser väljer VGR att förstärka ytterligare genom ytterligare en resurs från White Red.