White Red skall under våren leverera projektledare/Senior teknikresurs till Max Manus. Max Manus är ett i grunden Norskt företag, med en unik ställning som ledande leverantören av taligenkänning i Skandinavien. White Red skall bistå i införandet av taligenkänningssystem i Region Skåne.  White Reds erfarenhet och kunskaper om IT  inom Hälso- och sjukvårdsbranschen stärker Max Manus team.

För att läsa mer, se http://www.maxmanus.se/se/nyheter/region-skaane-blir-foersta-landstinget-som-integrerar-taligenkaenning-med-journalhantering/