Max Manus

Max Manus har valt White Red som sin strategiska samarbetspartner vad gäller projektledning och teknisk spetskompetens. Det innebär att White Red kommer agera projektledare i projekt med syfte att breddinföra taligenkänning, samt stå för teknisk expertis i införandet.

White Red tackar för förtroendet!