Om oss

Lotsbåt

White over red, pilot ahead

Lotsbåten hjälper sina kunder, både i medvind och motvind. Det vill vi också göra. Symbolen som vi använder i vår logotyp är den flagga som betyder ”Jag har lots ombord” enligt sjöfartens signalsystem.

Vårt nära samarbete med olika partners möjliggör helhetslösningar för IT-stöd, hela vägen från idé till införande och förvaltning.

WhiteRed strävar ständigt efter att hitta lösningar som på bästa sätt stödjer våra kunder i deras kärnverksamhet, som i sin tur gör att våra kunder kan utvecklas positivt. Vi arbetar med egen personal eller med kvalificerad personal från våra partners. Vi tar alltid fullt ansvar för resultat och kompetens.

Om WhiteRed

Miljö, hållbarhet och kvalitet

WhiteRed är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och vi bedriver vårt arbete efter tydligt uppsatta regler kring kvalitet och miljö. Det är även en del av ledningssystemet som samtliga anställda är utbildade i och arbetar efter. 

Miljö & Hållbarhet

Miljö och hållbarhet är viktigt för WhiteRedMed hållbarhet menar vi vilka avtryck vi gör på miljön, direkt eller indirektVi hjälper våra kunder att bidra till ett hållbart samhälle. Frågan om hur vi agerar långsiktigt, ansvarsfullt och hållbart är större än så. Den handlar om de val och prioriteringar vi gör i vår vardag, hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi samverkar med andra aktörer.  

 Miljöpolicy

Allt arbete inom WhiteReds samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet.

Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat. Detta gör vi genom att arbeta efter våra övergripande mål.

Hållbarhetsarbetet omfattar hela vår verksamhet 

WhiteReds prioriterade miljömål gäller hållbar resursanvändning, god arbetsmiljö och god affärsetik. Dessa faktorer finns med i alla delar av vår dagliga verksamhet.  

Kvalitetspolicy

Allt vi levererar ska hålla hög kvalitet.

Med hög kvalitet menar vi: 

Att leveranserna inte innehåller fel och vara stabila.

Att vi ger förväntad kundnytta.

Att vi levererar eller genomför vid överenskommen tidpunkt.

Detta gäller samtliga leveranser, det vill säga det sammanlagda resultatet från alla våra processer. Det kan till exempel vara presentation på ett projektmöte, ett IT-stöd för ärendehantering eller svar i  supportärenden.  

Att det vi levererar håller hög kvalitet är avgörande för vår framgång och möjliggör långa relationer med våra kunder.  

Kvalitet är inte något som kan eller bör läggas till på slutet.  Våra processer ska löpande utvärderas och förbättras för att ge förutsättningar till hög kvalitet i det vi levererar. Vi ska alltid sträva efter att verifiera kvalitet så tidigt som möjligt i processen och arbetar med ständiga förbättringar. På så sätt minimerar vi risker och kan rätta till brister så snart de identifierats. 

Vi följer självklart lagar och andra förekommande krav från kunder, myndigheter och andra intressenter 

WhiteReds värdegrund

WhiteReds värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. 

ÖPPENHET

WhiteReds medarbetare ska kunna lösa sina uppgifter var och en för sig eller tillsammans. Det ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Ett uppträdande som bygger på öppenhet, ärlighet och uppriktighet stärker organisationen, minskar osäkerheten och ökar kvaliteten. 

Alla delar av organisationen har förmågan att verka hos olika typer av kunder och respekterar olika kunders behov.  

Alla som bidrar till WhiteReds verksamhet – oavsett anställningsform, kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionsvariation – ska känna sig välkomna och respekterade. 

MÅLUPPFYLLNAD

Inom WhiteRed drivs alla uppdrag med ett tydligt mål att leverera resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet. 

Medarbetarnas omdömesförmåga grundar sig på WhiteReds värdegrund och relevant yrkesexpertis. Var och en är uppriktig och tydlig i sättet att kommunicera samt är flexibel i hur uppgiften löses utifrån kundens behov. 

Att lösa uppgifter betyder inte att det får ske till vilket pris som helst. Risker i verksamheten beaktas alltid. Medarbetarna hushåller med våra egna och kundernas resurser och verkar för att alla ska trivas. 

ANSVAR

Alla medarbetare tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och mot kunden. Var och en som är en del i att lösa en uppgift tar ansvar för resultatet. 

 Ansvar handlar också om att WhiteReds medarbetare bryr sig om varandra och sig själva. Vi värnar om kvalitet och trivsel i och utanför arbetet. Samtliga medarbetare tar aktivt avstånd från olika typer av missbruk samt olaglig hantering av droger.

Vi som arbetar på Whitered

Om du vill mejla någon av oss som arbetar på WhiteRed så skriver du personens förnamn.efternamn@whitered.se.

E-arkiv

Anna Wedenryd

Anna Wedenryd

+46 (0)729 74 74 58

Frida Rosesund

Frida Rosesund

+46 (0)734 44 06 51

Mattias Malmborg

Mattias Malmborg

+46 (0)729 74 74 56

Philip Ryde

Philip Ryde

+46 (0)729 75 70 54

Oscar Gillenius

Oscar Gillenius

+46 (0)733 25 27 00

Pernilla Ström

Pernilla Ström

+46 (0)729 75 70 52

Maria Ström

Maria Ström

+46 (0)734 44 06 50

IT-support & drift

Jerry Malmström

Jerry Malmström

+46 (0)303 500 39

William Wedenryd

William Wedenryd

+46 (0)303 500 39

Anton Grankvist

Anton Grankvist

+46 (0)303 500 39

IT-konsulter

Joakim Jonassen

Joakim Jonassen

+46 (0)729 74 74 57

Mikael Grinsvall

Mikael Grinsvall

+46 (0)729 74 74 50

Markus Lindahl

Markus Lindahl

+46 (0)725 85 97 26

Tobias Olsson

Tobias Olsson

+46 (0)729 75 70 51

Linus Hult

Linus Hult

+46 (0)734 44 06 53

Ledning och administration

Oscar Gillenius

Oscar Gillenius

VD

+46 (0)733 25 27 00

Anna Wedenryd

Anna Wedenryd

Affärsområdeschef e-arkiv, vice VD

+46 (0)729 74 74 58

Jerry Malmström

Jerry Malmström

Affärsområdeschef drift

+46 (0)729 74 74 54

Stenungsundssimmet

WhiteRed  är en stolt sponsor till Stenungsundssimmet i Stenungsund sedan många år.

Fotograf: Jaana Magnusson

Omdömen

Whitered tillförde ett kompetent stöd med drivkraft framåt, de är lätta att samarbeta med och ett fantastiskt effektivt bollplank. På ett pedagogiskt sätt skapade de en större förståelse för arbetsuppgiften i sin helhet och hur man ska tänka för att nå ett lyckat resultat.

Theresia Nielsen & Marianne Söderman
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Tack vare WhiteReds engagemang i vårt första e-arkivprojekt gick vi i mål!

Viveca Nyström
Kommunarkivarie Lerums kommun

Tack för ett proffsigt bemötande och snabb hjälp, ni är bäst!

Recension från Google

Läs mer om våra kunder här.

Jobba hos oss?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med drivna medarbetare. Skicka gärna en spontanansökan till Oscar Gillenius, VD. 

7 + 1 =

ISO-certifieringar

 

Kontakta oss

+46 (0)303-501 28

Org. nr. 559010-9129

Besök oss

White Red Consulting AB
Strandvägen 37A
SE-444 31 Stenungsund
Sweden