564
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-564,theme-stockholm,stockholm-core-2.3.1,woocommerce-no-js,select-theme-ver-9.0,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-single-product-thumbs-below,cookies-not-set,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Om WhiteRed.

Vi erbjuder vägledning, teknisk spetskompetens samt projektledning till kunder med höga krav på kvalitet och tillförlitlighet.

 

Vårt nära samarbete med olika partners möjliggör helhetslösningar för IT-stöd, hela vägen från idé till införande och förvaltning.

 

WhiteRed strävar ständigt efter att hitta lösningar som på bästa sätt stödjer våra kunder i deras kärnverksamhet, som i sin tur gör att våra kunder kan utvecklas positivt. WhiteRed arbetar med egen personal eller med kvalificerad personal från våra partners. Vi tar alltid fullt ansvar för resultat och kompetens.

White over red, pilot ahead

Lotsbåten hjälper sina kunder, både i medvind och motvind. Det vill vi också göra. Symbolen som vi använder i vår logotyp är den flagga som betyder ”Jag har lots ombord” enligt sjöfartens signalsystem. Läs mer om oss på WhiteRed här.

WhiteReds värdegrund.

Alla verksamma i WhiteRed ska uppfylla kravet på att leva enligt värdegrunden såväl i som utanför tjänsten. 

WhiteReds värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. 

 

Värdegrunden hjälper WhiteReds medarbetare att fatta rätt beslut även i svåra situationer. Den ligger också till grund för övriga policys som gäller för alla medarbetare. 

 

Värdegrunden förtydligas i tre värdeord:

öppenhet, måluppfyllnad och ansvar. 

Öppenhet  

 

WhiteReds medarbetare ska kunna lösa sina uppgifter var och en för sig eller tillsammans. Det ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Ett uppträdande som bygger på öppenhet, ärlighet och uppriktighet stärker organisationen, minskar osäkerheten och ökar kvaliteten. 

 

Alla delar av organisationen har förmågan att verka hos olika typer av kunder och respekterar olika kunders behov.  

 

Alla som bidrar till WhiteReds verksamhet – oavsett anställningsform, kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionsvariation – ska känna sig välkomna och respekterade. 

Måluppfyllnad 

 

Inom WhiteRed drivs alla uppdrag med ett tydligt mål att leverera resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet. 

 

Medarbetarnas omdömesförmåga grundar sig på WhiteReds värdegrund och relevant yrkesexpertis. Var och en är uppriktig och tydlig i sättet att kommunicera samt är flexibel i hur uppgiften löses utifrån kundens behov. 

 

Att lösa uppgifter betyder inte att det får ske till vilket pris som helst. Risker i verksamheten beaktas alltid. Medarbetarna hushåller med våra egna och kundernas resurser och verkar för att alla ska trivas. 

Ansvar 

 

Alla medarbetare tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och mot kunden. Var och en som är en del i att lösa en uppgift tar ansvar för resultatet. 

 

Ansvar handlar också om att WhiteReds medarbetare bryr sig om varandra och sig själva. Vi värnar om kvalitet och trivsel i och utanför arbetet. Samtliga medarbetare tar aktivt avstånd från olika typer av missbruk samt olaglig hantering av droger.