Om oss

Lotsbåt

White over red, pilot ahead

Lotsbåten hjälper sina kunder, både i medvind och motvind. Det vill vi också göra. Symbolen som vi använder i vår logotyp är den flagga som betyder ”Jag har lots ombord” enligt sjöfartens signalsystem.

Vårt nära samarbete med olika partners möjliggör helhetslösningar för IT-stöd, hela vägen från idé till införande och förvaltning.

WhiteRed strävar ständigt efter att hitta lösningar som på bästa sätt stödjer våra kunder i deras kärnverksamhet, som i sin tur gör att våra kunder kan utvecklas positivt. Vi arbetar med egen personal eller med kvalificerad personal från våra partners. Vi tar alltid fullt ansvar för resultat och kompetens.

Om WhiteRed

Om WhiteRed

WhiteRed är sedan 2023 en koncern bestående av tre bolag:

WhiteRed E-arkiv

Juridiskt bolagsnamn White Red Consulting AB.

WhiteRed IT-konsult

Juridiskt bolagsnamn White Red SW1 AB.

WhiteRed Drift och Support

Juridiskt bolagsnamn White Red SW2 AB.

Miljö, hållbarhet och kvalitet

WhiteRed är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och vi bedriver vårt arbete efter tydligt uppsatta regler kring kvalitet och miljö. Det är även en del av ledningssystemet som samtliga anställda är utbildade i och arbetar efter. 

Miljö & Hållbarhet

Miljö och hållbarhet är viktigt för WhiteRedMed hållbarhet menar vi vilka avtryck vi gör på miljön, direkt eller indirektVi hjälper våra kunder att bidra till ett hållbart samhälle. Frågan om hur vi agerar långsiktigt, ansvarsfullt och hållbart är större än så. Den handlar om de val och prioriteringar vi gör i vår vardag, hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi samverkar med andra aktörer.  

 Miljöpolicy

Allt arbete inom WhiteReds samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet.

Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat. Detta gör vi genom att arbeta efter våra övergripande mål.

Hållbarhetsarbetet omfattar hela vår verksamhet 

WhiteReds prioriterade miljömål gäller hållbar resursanvändning, god arbetsmiljö och god affärsetik. Dessa faktorer finns med i alla delar av vår dagliga verksamhet.  

Kvalitetspolicy

Allt vi levererar ska hålla hög kvalitet.

Med hög kvalitet menar vi: 

Att leveranserna inte innehåller fel och vara stabila.

Att vi ger förväntad kundnytta.

Att vi levererar eller genomför vid överenskommen tidpunkt.

Detta gäller samtliga leveranser, det vill säga det sammanlagda resultatet från alla våra processer. Det kan till exempel vara presentation på ett projektmöte, ett IT-stöd för ärendehantering eller svar i  supportärenden.  

Att det vi levererar håller hög kvalitet är avgörande för vår framgång och möjliggör långa relationer med våra kunder.  

Kvalitet är inte något som kan eller bör läggas till på slutet.  Våra processer ska löpande utvärderas och förbättras för att ge förutsättningar till hög kvalitet i det vi levererar. Vi ska alltid sträva efter att verifiera kvalitet så tidigt som möjligt i processen och arbetar med ständiga förbättringar. På så sätt minimerar vi risker och kan rätta till brister så snart de identifierats. 

Vi följer självklart lagar och andra förekommande krav från kunder, myndigheter och andra intressenter 

WhiteReds värdegrund

WhiteReds värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. 

ÖPPENHET

WhiteReds medarbetare ska kunna lösa sina uppgifter var och en för sig eller tillsammans. Det ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Ett uppträdande som bygger på öppenhet, ärlighet och uppriktighet stärker organisationen, minskar osäkerheten och ökar kvaliteten. 

Alla delar av organisationen har förmågan att verka hos olika typer av kunder och respekterar olika kunders behov.  

Alla som bidrar till WhiteReds verksamhet – oavsett anställningsform, kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionsvariation – ska känna sig välkomna och respekterade. 

MÅLUPPFYLLNAD

Inom WhiteRed drivs alla uppdrag med ett tydligt mål att leverera resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet. 

Medarbetarnas omdömesförmåga grundar sig på WhiteReds värdegrund och relevant yrkesexpertis. Var och en är uppriktig och tydlig i sättet att kommunicera samt är flexibel i hur uppgiften löses utifrån kundens behov. 

Att lösa uppgifter betyder inte att det får ske till vilket pris som helst. Risker i verksamheten beaktas alltid. Medarbetarna hushåller med våra egna och kundernas resurser och verkar för att alla ska trivas. 

ANSVAR

Alla medarbetare tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och mot kunden. Var och en som är en del i att lösa en uppgift tar ansvar för resultatet. 

 Ansvar handlar också om att WhiteReds medarbetare bryr sig om varandra och sig själva. Vi värnar om kvalitet och trivsel i och utanför arbetet. Samtliga medarbetare tar aktivt avstånd från olika typer av missbruk samt olaglig hantering av droger.

Lediga tjänster

Nedan kan nu läsa om våra lediga tjänster.

Affärsområde IT-konsult

 Azure Cloud ingenjör

Vi letar efter Azure Cloud Engineers för konsultuppdrag ute hos kund. Som en Azure Cloud Engineer kommer du att spela en nyckelroll i att utforma, implementera och underhålla molninfrastruktur baserad på Microsoft Azure-plattformen. Du kommer att vara involverad i att utveckla skalbara lösningar, säkerställa hög tillgänglighet och driftsstabilitet samt optimera molninfrastrukturen för att möta våra kunders affärsbehov.

Exempel på ansvarsområden:

 • Designa, implementera och underhålla skalbara och säkra molnlösningar baserade på Microsoft Azure.
 • Konfigurera, hantera och övervaka Azure-resurser, inklusive virtuella maskiner, molnlagring och nätverkskomponenter.
 • Utföra felsökning och optimera prestanda för Azure-miljön.
 • Hantera säkerhets- och efterlevnadskrav för molninfrastrukturen.
 • Samarbeta med utvecklingsteam för att stödja implementering och drift av molnapplikationer.
 • Ge teknisk rådgivning och vägledning till våra kunder.

Kvalifikationer:

 • Erfarenhet av att designa, implementera och administrera Azure-miljöer.
 • Förståelse för Azure-tjänster och funktioner, inklusive Virtual Machines, Azure Storage, Virtual Networks, Azure Active Directory och Azure Monitor.
 • Erfarenhet av molnbaserade säkerhetslösningar.
 • God kännedom om infrastruktur som kod (Infrastructure as Code) och automatiseringstekniker för molnet, t.ex. Azure Resource Manager (ARM)-mallar och PowerShell-skriptning.
 • Kunskap om DevOps-metoder och verktyg för molnutveckling och drift.
 • Stark problemlösningsförmåga och förmåga att felsöka komplexa molnrelaterade problem.
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga.

Workplacetekniker

Vi söker engagerade Workplacetekniker för uppdrag ute hos kund. Som Workplacetekniker kommer du att spela en viktig roll i att stödja och underhålla arbetsplatsinfrastruktur och tillhandahålla teknisk support till våra kunder. 

 Exempel på ansvarsområden:

 • Konfigurera, underhålla och felsöka arbetsplatsinfrastrukturen.
 • Hantera och stödja implementationen av Intune.
 • Administrera arbetsplatsenheter och verktyg för att säkerställa korrekt funktionalitet och säkerhet.
 • Lösa tekniska problem och ge support till kunder med deras arbetsplatsrelaterade frågor.
 • Samarbeta med IT-teamet för att identifiera och implementera förbättringar av arbetsplatsinfrastrukturen.

Kvalifikationer:

 • Erfarenhet av att arbeta med Workplacetekniker som Intune, Microsoft Endpoint Manager eller liknande verktyg.
 • God förståelse för arbetsplatsinfrastruktur och hur man hanterar dess komponenter.
 • Färdigheter i att konfigurera och underhålla enheter som bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner.
 • Kunskap om nätverkskonfiguration och säkerhetsprinciper.
 • Förmåga att felsöka tekniska problem och lösa dem effektivt.
 • Goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att ge teknisk support på ett användarvänligt sätt.
 • En positiv attityd och förmågan att arbeta både självständigt och i teammiljöer.

Kontaktuppgifter:

Birgitta Gardshol, personalansvarig affärsområde konsult

0701-44 66 87

Affärsområde Drift & Support

Vi har inga lediga uppdrag för tillfället, men är alltid intresserade av engagerade och driva medarbetare.

Skicka gärna en spontanansökan om du är intresserad av att arbeta hos oss.

Kontaktuppgifter:

Jerry Malmström, VD, WhiteRed Drift och Support

0729-74 74 54

Affärsområde e-arkiv

WhiteRed är Sveriges ledande leverantör av konsulter och kompetens inom e-arkiv och det förstår våra kunder som vill ha vår hjälp mer än någonsin. För att möta våra kunders efterfrågan behöver vi bli fler och vi söker därför med ljus och lykta efter engagerade medarbetare som gillar att utvecklas, utmanas samt som triggas av att bli bäst i Sverige inom sitt kompetensområde.

WhiteRed har historiskt sett varit en tjänsteleverantör och vi har i den rollen stöttat våra kunder inom offentlig förvaltning i kravställning och upphandling av e-arkiv, tekniska tjänster relaterat datauttag samt utgjort ett stöd i rena arkivfrågor. Vårt har nu tagit nästa steg och kan nu även erbjuda våra kunder en e-arkivlösning som bygger på öppen källkod genom ett tight samarbete med det företag i Portugal som utvecklar systemet samt de funktioner samt tjänster som behövs, och måste fungera, i och kring ett e-arkiv. Utöver ett kompetent e-arkiv, med tillhörande plug-ins och integrationer mot system för arkivredovisning, så lägger vi på tjänster för professionell drift och förvaltning i enlighet med svensk lagstiftning samt vanligt förekommande krav. Som e-arkiv kund hos WhiteRed kan du välja på allt från e-arkiv som SaaS-tjänst till att endast köpa svensk support för en installation, vilken du som kund hanterar helt på egen hand i egna lokaler.

Du får både intern och extern utbildning baserat på dina förkunskaper, men vi nöjer oss inte med det! Du får även egen tid för tester samt labb och när du känner att du är redo får du gå parallellt med en kollega i leverans mot kund. Vi tror stenhårt på att för att bli bäst i klassen räcker det inte med kunskap, utan den behöver kompletteras med praktisk erfarenhet under ordnade former. Först då kan man säga sig inneha kompetens på området och det måste vara roligt under tiden!

Är du sugen på att ingå i ett team med mycket energi, som drivs av att göra skillnad, som stöttar varandra, gör roliga saker ihop och som både jobbar samt skrattar mycket tillsammans ska du söka dig till oss!

Vi erbjuder flexibla förutsättningar, vad gäller var och när arbetet utförs, men någon gång per månad försöker vi att träffas allihop på vårt kontor i Stenungsund.

Just nu söker vi tjänsterna nedan, men vi letar alltid efter duktiga medarbetare. Om du inte känner dig träffad av beskrivningarna nedan men tycker att det skulle vara roligt att hänga med på vår resa, tveka inte att höra av dig och berätta mer om dig själv.

Teknisk konsult inom e-arkiv

Som teknisk konsult hos oss på WhiteRed arbetar du i projekt med att ansluta verksamhetssystem till e-arkiv. Du är noggrann och tycker om att jobba med kvalitetssäkring, i allt från export av data till våra egna interna processer.

Kvalifikationer:

 • Arbetat med e-arkiv och inleveranser till e-arkiv
 • Projektledning
 • Arbetat inom offentlig verksamhet
 • Arbetat med XML/XSD
 • Arbetat med att konfigurera och implementera lösningar för att överföra information på ett säkert sätt

Meriterande:

 • Erfarenhet av RODA e-arkiv
 • God kännedom om arkiv- och offentlighetslagstiftningen
 • Erfarenhet av att jobba i flera olika e-arkivlösningar
 • Har arbetat med visningsmallar (XSLT)
 • Känner till och förstår Riksarkivets FGS:er
 • Har arbetat med RPA, gärna i UiPath

E-arkivarie

Som e-arkivarie på WhiteRed arbetar du i projekt där du ansluter verksamhetssystem till olika e-arkiv. Du är noggrann och tycker att det är roligt att arbeta med digitala informationshanteringsfrågor.

Kvalifikationer:

 • Relevant högskoleutbildning med minst 60 hp i arkivvetenskap
 • Har arbetat inom offentlig förvaltning
 • Har erfarenhet av att jobba med e-arkiv och leveranser till e-arkiv
 • Har erfarenhet av att jobba med informationshanteringsplaner och bevarandeplanering

Meriterande:

 • Erfarenhet av att arbeta i e-arkiv med inleveranser
 • Erfarenhet av RODA e-arkiv
 • Utbildning eller erfarenhet av systemvetenskap
 • Erfarenhet av att arbeta som projektledare
 • Ett stort intresse av IT-relaterad dokumenthantering

Utvecklare

Vi söker en erfaren och kreativ person med kompetens inom Linux, Docker, Solr, Java och JavaScript som ska bli en del av vårt e-arkivsteam på WhiteRed! Som en nyckelspelare hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta med spännande projekt och utveckla innovativa lösningar för att möta våra kunders behov.

Kvalifikationer:

 • Tidigare kunskap och erfarenhet av att arbeta med Java och JavaScript
 • Tidigare kunskap och erfarenhet av att arbeta med Solr

Meriterande:

 • Hög kompetens och erfarenhet av Linux-systemadministration och distributionshantering
 • Djupgående kunskap om Docker och kunna hantera containerbaserade applikationer
 • Erfarenhet av Solr, inklusive konfiguration, optimering och sökindexering
 • Behärska Java ha förmåga att utveckla robusta och skalbara applikationer
 • Stor erfarenhet av JavaScript och förmågan att bygga interaktiva användargränssnitt och webbapplikationer
 • Förmåga att felsöka och lösa problem i komplexa tekniska miljöer
 • Erfarenhet av agilt arbete

Exempel på ansvarsområden:

 • Designa, utveckla och implementera Linux-baserade lösningar för att stödja våra applikationer och system
 • Konfigurera och optimera Docker-containrar för att säkerställa en effektiv och skalbar driftsmiljö
 • Hantera Solr-indexeringsprocessen och optimera sökresultaten för våra användare
 • Utveckla och underhålla Java-baserade applikationer och integrera dem med befintliga system
 • Skapa interaktiva användargränssnitt och webbapplikationer med hjälp av JavaScript och relevanta ramverk
 • Samarbeta med teammedlemmar och intressenter för att lösa tekniska problem och optimera systemprestanda
 • Utforska nya teknologier och verktyg för att förbättra vår tekniska infrastruktur och utvecklingsprocesser

På grund av våra kunders krav på att vår personal säkerhetsprövas kan vi i nuläget endast anställa svenska medborgare för tjänst som utvecklare.

För alla tjänster gäller det att du som person är du kreativ och lösningsorienterad. Eftersom du ständigt arbetar med nya människor är det är därför viktigt att du är öppen och ödmjuk. Du håller gärna utbildningar, handleder och stöttar våra kunder relaterat e-arkivering. Du är självgående, ansvarstagande och sätter kundens behov först.

 

Kontaktuppgifter:

Anna Wedenryd, VD, White Red Consulting AB

0729-74 74 58

Vi som arbetar på Whitered

Om du vill mejla någon av oss som arbetar på WhiteRed så skriver du personens förnamn.efternamn@whitered.se.

E-arkiv

Anna Wedenryd

Anna Wedenryd

+46 (0)729 74 74 58

Oscar Gillenius

Oscar Gillenius

+46 (0)733 25 27 00

Mattias Malmborg

Mattias Malmborg

+46 (0)729 74 74 56

Birgitta Gardshol

Birgitta Gardshol

+46 (0)701 44 66 87

Pernilla Ström

Pernilla Ström

+46 (0)729 75 70 52

Manne Wernemyr

Manne Wernemyr

+46 (0)708 40 12 93

Maria Ström

Maria Ström

+46 (0)734 44 06 50

Filiph Schaaf

Filiph Schaaf

+46 (0)791 43 71 39

IT-support & drift

William Wedenryd

William Wedenryd

+46 (0)303 500 39

Tobias Olsson

Tobias Olsson

+46 (0)729 75 70 51

Caroline Berntsson

Caroline Berntsson

+46 (0)303 500 39

Anton Grankvist

Anton Grankvist

+46 (0)303 500 39

IT-konsult

Markus Lindahl

Markus Lindahl

+46 (0)725 85 97 26

Sebastian Ilde

Sebastian Ilde

+46 (0)729-74 74 52

Mikael Grinsvall

Mikael Grinsvall

+46 (0)729 74 74 50

Joakim Jonassen

Joakim Jonassen

+46 (0)729 74 74 57

Linus Hult

Linus Hult

+46 (0)734 44 06 53

Stenungsundssimmet

WhiteRed  är en stolt sponsor till Stenungsundssimmet i Stenungsund sedan många år.

Fotograf: Jaana Magnusson

Omdömen

Whitered tillförde ett kompetent stöd med drivkraft framåt, de är lätta att samarbeta med och ett fantastiskt effektivt bollplank. På ett pedagogiskt sätt skapade de en större förståelse för arbetsuppgiften i sin helhet och hur man ska tänka för att nå ett lyckat resultat.

Theresia Nielsen & Marianne Söderman
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Tack vare WhiteReds engagemang i vårt första e-arkivprojekt gick vi i mål!

Viveca Nyström
Kommunarkivarie Lerums kommun

Tack för ett proffsigt bemötande och snabb hjälp, ni är bäst!

Recension från Google

Läs mer om våra kunder här.

Jobba hos oss?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med drivna medarbetare. Skicka gärna en spontanansökan till Oscar Gillenius, VD. 

3 + 3 =

WhiteRed E-arkiv

White Red Consulting AB

Org. nr. 559010-9129

WhiteRed IT-konsult

White Red SW1 AB

Org.nr: 559244-5455

Besök oss

Badhusvägen 5
SE-444 31 Stenungsund
Sweden

Ring oss

+46 (0)303-501 28

Mejla oss

Hitta till oss

Karta Strandvägen 37A Stenungsund

White Red Drift & support

White Red SW2 AB

Org.nr: 556713-0165

Besök oss

Göteborgsvägen 6
SE-444 31 Stenungsund
Sweden

Ring oss

+46 (0)303-501 28

Mejla oss

Hitta till oss

Karta Strandvägen 37A Stenungsund