Kvartersakuten Serafen är de första användarna av Max Manus Sveriges nya molnbaserade lösning för taligenkänning och diktering. Totalt är det 10 stycken läkare som under veckan fått utbildning om taligenkänning, mikrofonteknik och Max Manus  applikationer. De kommer i första hand att använda QuickNote för att med hjälp av taligenkänning skriva journalanteckningar i journalsystemet MediDoc. Användarnas intryck av systemet var mycket positiv och de tyckte att igenkänningsgraden var mycket hög direkt från början.

Nästa steg kan bli att integrera taligenkänning direkt i deras journalsystem.

Att bygga en lösning i molnet innebär att även mindre kunder eller kunder som inte vill äga egen infrastruktur kan komma igång och använda Max Manus produkter med ett minimum av investeringar.

Kontakta Max Manus för mer info om deras produkter.

White Red West har bidragit med kompetens och systemkonsulter vid denna och tidigare installationer hos andra kunder. Kontakta oss gärna för information om vad vi kan hjälpa er med.