1092
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1092,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Kvalitét och Miljö.

WhiteRed bedriver sitt arbete efter tydligt uppsatta regler kring kvalitét och miljö. Det är del av ledningssystemet som alla anställda är utbildade i och arbetar efter. Nedan redovisar vi utdrag från ledningssystemet från dessa områden.

Kvalitétspolicy

Allt vi levererar ska hålla hög kvalitet. Med hög kvalitet menar vi att:  

 

  • Leveranserna inte innehåller fel och är stabil  
  • Ger förväntad kundnytta  
  • Levereras eller genomförande vid överenskommen tidpunkt 

 

Detta gäller allt vi levererar, det vill säga det sammanlagda resultatet från alla våra processer. Det kan till exempel vara presentation på ett projektmöte, ett IT-stöd för ärendehantering eller ett svar i ett supportärende.  

 

Att det vi levererar håller hög kvalitet är avgörande för vår framgång. Vi värdesätter långsiktiga relationer med våra kunder. Vårt rykte och våra referenser är också viktiga för att vi ska kunna vinna nya affärer.    

 

Kvalitet är inte heller något som kan eller bör läggas till på slutet. Istället ska vi sträva efter att utforma våra processer på ett sådant sätt att de producerar resultat med hög kvalitet. Våra processer ska löpande utvärderas och förbättras för att ge förutsättningar till hög kvalitet i det vi levererar. Vi ska alltid sträva efter att verifiera kvalitet så tidigt som möjligt i processen. På så sätt minimerar vi risker och kan rätta till brister till en relativ låg kostnad.

Miljöpolicy

Allt arbete inom WhiteReds samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat. Detta gör vi genom att arbeta efter våra övergripande mål. 

Ge oss ansvaret för din IT