1092
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1092,theme-stockholm,stockholm-core-2.3.1,woocommerce-no-js,select-theme-ver-9.0,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Kvalitet och miljö.

WhiteRed är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och vi bedriver vårt arbete efter tydligt uppsatta regler kring kvalitet och miljö. Det är en del av ledningssystemet som samtliga anställda är utbildade i och arbetar efter. Nedan redovisar vi utdrag från ledningssystemet från dessa områden.

Miljö & hållbarhet

 

Miljö och hållbarhet är viktigt för WhiteRedMed hållbarhet menar vi vilka avtryck vi gör på miljön, direkt eller indirektVi hjälper våra kunder att bidra till ett hållbart samhälle. Frågan om hur vi agerar långsiktigt, ansvarsfullt och hållbart är större än så. Den handlar om de val och prioriteringar vi gör i vår vardag, hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi samverkar med andra aktörer.  

 

Miljöpolicy

 

Allt arbete inom WhiteReds samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet.

 

Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat. Detta gör vi genom att arbeta efter våra övergripande mål. 

Hållbarhetsarbetet omfattar hela vår verksamhet 

 

WhiteReds prioriterade miljömål gäller hållbar resursanvändning, god arbetsmiljö och god affärsetik. Dessa faktorer finns med i alla delar av vår dagliga verksamhet.  

Hållbar resursanvändning

Vi erbjuder våra kunder energi- och miljömärkta lösningar och vi minskar vår egen miljöbelastning.

God arbetsmiljö

Vi erbjuder en stimulerande och säker arbetsmiljö för våra anställda och främjar en god arbetsmiljö.

God affärsetik

Alla våra affärsrelationer, till kunder, medarbetare och leverantörer, hanteras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Kvalitetspolicy

 

Allt vi levererar ska hålla hög kvalitet.

 

Med hög kvalitet menar vi:  

Att leveranserna inte innehåller fel och vara stabila

Att vi ger förväntad kundnytta

Att vi levererar eller genomför vid överenskommen tidpunkt

Detta gäller samtliga leveranser, det vill säga det sammanlagda resultatet från alla våra processer. Det kan till exempel vara presentation på ett projektmöte, ett IT-stöd för ärendehantering eller svar i  supportärenden.  

 

Att det vi levererar håller hög kvalitet är avgörande för vår framgång och möjliggör långa relationer med våra kunder.  

  

Kvalitet är inte något som kan eller bör läggas till på slutet.  Våra processer ska löpande utvärderas och förbättras för att ge förutsättningar till hög kvalitet i det vi levererar. Vi ska alltid sträva efter att verifiera kvalitet så tidigt som möjligt i processen och arbetar med ständiga förbättringar. På så sätt minimerar vi risker och kan rätta till brister så snart de identifierats. 

 

Vi följer självklart lagar och andra förekommande krav från kunder, myndigheter och andra intressenter 

White over red, pilot ahead.

Lotsbåten hjälper sina kunder, både i medvind och motvind. Det vill vi också göra. Symbolen som vi använder i vår logotyp är den flagga som betyder ”Jag har lots ombord” enligt sjöfartens signalsystem. Läs mer om oss på WhiteRed här.