1092
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1092,stockholm-core-2.1,select-theme-ver-6.9,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Kvalitét och Miljö.

WhiteRed är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och bedriver sitt arbete efter tydligt uppsatta regler kring kvalitét och miljö. Det är en del av ledningssystemet som samtliga anställda är utbildade i och arbetar efter. Nedan redovisar vi utdrag från ledningssystemet från dessa områden.

Kvalitétspolicy

Allt vi levererar ska hålla hög kvalitet. Med hög kvalitet menar vi att:  

  • Leveranserna inte innehåller fel och är stabil  
  • Ger förväntad kundnytta  
  • Levereras eller genomförande vid överenskommen tidpunkt 

Detta gäller samtliga leveranser, det vill säga det sammanlagda resultatet från alla våra processer. Det kan till exempel vara presentation på ett projektmöte, ett IT-stöd för ärendehantering eller svar i  supportärenden.  

 

Att det vi levererar håller hög kvalitet är avgörande för vår framgång och möjliggör långa relationer med våra kunder.    

Kvalitet är inte något som kan eller bör läggas till på slutet.  Våra processer ska löpande utvärderas och förbättras för att ge förutsättningar till hög kvalitet i det vi levererar. Vi ska alltid sträva efter att verifiera kvalitet så tidigt som möjligt i processen och arbetar med ständiga förbättringar. På så sätt minimerar vi risker och kan rätta till brister så snart de indentifierats. 

Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav från kunder, myndigheter och andra intressenter 

Miljöpolicy

Allt arbete inom WhiteReds samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat. Detta gör vi genom att arbeta efter våra övergripande mål. 

Ge oss ansvaret för din IT