Borealis har anlitat WhiteRed för att stötta upp med en resurs för utrullning av egenutvecklad mjukvara till fabriker runt hela världen.
Tjänsten innehåller utveckling, testning, distribution och uppföljning.