WhiteRed har genom upphandling blivit tilldelade som ramavtalsleverantörer av Arkivkonsulttjänster för Skolverket. Avtalet omfattar konsulttjänster relaterat arkivarie, projektledare och teknisk projektledare. Ramavtalet gäller i upp till fyra år.

”Vi är stolta över att Skolverket valt WhiteRed som ramavtalsleverantör för dessa tjänster. Avtalet innebär att Skolverket får tillgång till den expertis och erfarenhet som WhiteReds konsulter besitter, och vi ser att vi kommer tillföra stor nytta för Skolverket i arbetet med att fullt ut kunna nyttja sitt nya e-arkiv”, säger Oscar Gillenius på WhiteRed

WhiteRed hjälper svenska myndigheter i arbetet kring arkivering och e-arkiv. WhiteRed har stor erfarenhet och kunskap kring kraven som ställs på offentliga myndigheter vad gäller arkivering och e-arkivering, och arbetar mot samtliga e-arkiv som finns på den svenska marknaden.

För mer information vänligen kontakta:

Anna Wedenryd, Affärsområdeschef e-arkiv, WhiteRed Consulting AB

Tel: +46 (0) 729 74 74 58, e-post: anna.wedenryd@whitered.se